Çrregullimet mendore ? Mënyra funksionimit e shëndetit mendor të njeriut

Prej ditësh po qarkullon në librari  libri  i titulluar “Çrregullimet mendore” me autore dy motra .

Sot pika kryesore për të gjithe njerzimin është : “ Mënyra funksionimit e shëndetit mendor të njeriut” I kemi dhën përgjigjeje nëpërmjet një liberi i cili titullohet Çrregullimet mendore . Pra mund të themi se : Shëndeti mendor i njeriut është epiqendra kryesore e këtij libri, prandaj kemi folur për çrregullimet mendore dhe çfarë ndikimi kanë apo sjellin këto çrregullime në vetë trurin e njeriut. Çrregullimet janë të shumta dhe të ndryshme nga njëri-tjetri me simptoma të ndryshme dhe të ngjasheme nga njëri-tjetri. Gjithashtu kemi folur edhe për sëmundjet mendore .

Se çfarë janë sëmundjet mendore? Si ndikojnë sëmundjet mendore në shëndetin tonë mendor të njeriut ? Po në psikikën tonë si ndikojnë? Si edhe e kemi sqaruar dhe shtjelluar në librin” Çrregullimet mendore” sëmundjet mendore e dëmtojnë rëndë shëndetin mendor, dhe sëmundjet mendore janë më të dëmeshme për psikikën tonë se sa çrregullimet mendore. Duhet të dimë se çfarë janë sëmundjet mendore dhe çrregullimet mendore? Ti ndajmë dhe nga njëri-tjetri dhe në këtë libër kemi folur se si ndikojnë menstruacionet në shëndetin mendor tek femrat , tek truri ynë.

Se çfarë ndikimi kanë në shëndetin mendor, dhe se si lëkundet , apo luhatet femra gjatë periudhës së mestruacioneve mendërisht? Sa përqind% ndodh luhatja mendore tel femrat në periudhën e menstruacioneve? Në këtë libër pothuajese çdo sëmundje mendore janë të paraqituara me përqindje% se sa ndikim kanë në shëndetin mendor të njeriut . Themi se tabelën e përqindjeve% të lumturis se sa përqind% ndikon lumturia në shëndetin mendor të njeriut dhe si ndikon tek njeriu. Gjithashtu kemi bërë ndarjen e sëmundjeve mendore , dhe për çdo sëmundje mendore kemi përcaktuar gradën e përqindjes% që dhe si ndikojnë në shëndetim mendorë të njeriut? Dhe sa ndikojnë , gjithashtu në bazë të përqindjes% që ka çdo sëmundje në shëndetin mendorë të njeriut . Pra për përgjigjejen e këtyre pyetjeve , zgjedhja gjendet në këtë liber.

Autoret: Manjola Daçi( Koka)
Qerime Daçi.

Publikuar nga Publik Media