Publik Media duke qënë e angazhuar në projektin “Inspire Albania”, mbështetur nga USAID, fton të gjithë lexuesit dhe bashkëpunëtorët të bëhen pjesë në luftën kundër lajmeve të rreme, dhe disinformuese të cilat janë prezente në median audio-vizive, të shkruar dhe online.

Me anë të formularit më poshtë ju mund të raportoni në mënyrë anonime, çdo lajm apo informacion i cili në gjykimin tuaj është i rremë.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
*Jo i detyrueshëm
*Jo i detyrueshëm
Vendosni këtu URL(link) të lajmit që ju dyshoni se është i rremë
Click or drag a file to this area to upload.
(Foto, Video, Dokument)